Как с нами связаться? 

E-mail:  bardinteashop@gmail.com
Tel: +7 915 215 81 15
WhatsApp: +7 985 925 19 27

Instagram: @bardinteashop

Facebook: @bardinteashop

 

Доставка по Москве

 

Сумма заказа           Доставка по адресу        Доставка в ПВЗ

     о - 1000 р                           500 р                                  500 р

  1001 - 2500 р                        300 р                                   200 р 

 более 2500 р                   бесплатно                         бесплатно

Доставка по России 

Сумма заказа           Доставка по адресу        Доставка в ПВЗ

     о - 1000 р                           500 р                                  500 р

  1001 - 3500 р                        350 р                                  250 р 

 более 3500 р                   бесплатно                         бесплатно